La Taula participa en la constitució de l’Agenda Urbana de Catalunya

La Taula participa en la constitució de l’Agenda Urbana de Catalunya

És la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats davant el fenomen de la urbanització.