La Taula proposa la creació d’un telèfon per atendre les persones grans que pateixen maltractaments

La Taula proposa la creació d’un telèfon per atendre les persones grans que pateixen maltractaments

Presenta un decàleg de propostes per fer front als maltractaments en la gent gran.