“L’educació en el lleure està fent una funció preventiva essencial per a la infància a Catalunya”

“L’educació en el lleure està fent una funció preventiva essencial per a la infància a Catalunya”

Entrevista a Josep Oriol Pujol, Director General de la Fundació Pere Tarrés