Les eleccions a la Taula del Tercer Sector se celebraran el 10 d’octubre

Les eleccions a la Taula del Tercer Sector se celebraran el 10 d’octubre

Se celebraran en el marc d'una Assemblea General.