Les entitats juguen amb desavantatge en els concursos municipals

Les entitats juguen amb desavantatge en els concursos municipals

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.