Les fundacions d’habitatge social esdevenen membres de la Taula del Tercer Sector

Les fundacions d’habitatge social esdevenen membres de la Taula del Tercer Sector

La federació COHÀBITAC ingressa a la Taula, que passa així a agrupar 34 federacions d’entitats socials.