L’Impost de Societats, obligatori per a tot el Tercer Sector a partir del 2015

L’Impost de Societats, obligatori per a tot el Tercer Sector a partir del 2015

A partir de l’1 de gener totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l’impost i, per tant, portar una comptabilitat de partida doble.