m4social fa pedagogia sobre l'accessibilitat digital

m4social fa pedagogia sobre l'accessibilitat digital

Presenta una Guia per fer les TIC accessibles per als col·lectius vulnerables.