Pepa Arqué, presidenta de FEPA

Pepa Arqué, presidenta de FEPA

“Les polítiques i serveis d’emancipació per a joves extutelats són clarament insuficients”