Preocupació per les incidències de la RGC que posen en risc l'accés al dret

Preocupació per les incidències de la RGC que posen en risc l'accés al dret

La Taula creu que els tràmits són massa burocràtics i lents i dificulten que les persones puguin accedir-hi.