Propostes socials a Xavier Trias

Propostes socials a Xavier Trias

Demana un esforç addicional en relació a algunes de les necessitats socials més greus