Signat un codi de bones pràctiques de contractació pública per garantir la qualitat dels serveis prestats

Signat un codi de bones pràctiques de contractació pública per garantir la qualitat dels serveis prestats

El president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa ha participat en la signatura.