Són per a tu una prioritat? Propostes de la PINCAT en infància

Són per a tu una prioritat? Propostes de la PINCAT en infància

La PINCAT ha elaborat 47 propostes per a les eleccions municipals en defensa dels drets de la infància.