Espanya només acull un 10% dels refugiats a què s’havia compromès

Espanya només acull un 10% dels refugiats a què s’havia compromès

Se situa a la cua dels Estats de la UE en el compliment de les quotes d’acollida