L'ONCE proposa estendre el vot accessible a las eleccions municipals

L'ONCE proposa estendre el vot accessible a las eleccions municipals

Les paperetes podrien incorporar un codi QR que processi la informació i una síntesi de veu.