Per un model d'atenció comunitària centrada en la persona

Per un model d'atenció comunitària centrada en la persona

La jornada ha comptat amb experts europeus i més de 250 assistents.