Des de 2003, representem el conjunt de les entitats socials catalanes, defensem els drets socials i lluitem per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya.

Agrupem 35 federacions i grans organitzacions que representen i aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives, arrelades al territori. Són associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció que atenen les persones en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits: infància i família, adolescència i joventut, gent gran, persones migrades i refugiades, persones amb discapacitat, trastorn mental, drogodependències, amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense llar o col·lectiu gitano, entre altres.

Som una entitat declarada d’utilitat pública.

Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Som la institució que representa les entitats socials catalanes i defensa els drets socials

Missió

Impulsem i defensem una Catalunya socialment avançada on tots els ciutadans i ciutadanes tinguin els mateixos drets i oportunitats.

Promovem la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de la ciutadania.

Dediquem els nostres esforços a fer incidència política, a la interlocució amb les institucions i a donar suport i enfortir les entitats del Tercer Sector.

Aconseguir una societat en què totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats 

Visió

Volem ser la institució de referència del conjunt de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Ser un actor principal en la defensa i preservació de la identitat i valors del sector no lucratiu.

Ser un actor rellevant de l’economia social i dels valors que representa.

Ser el principal interlocutor de les institucions públiques en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials.

Ser un actor imprescindible en els espais i les institucions de trobada i de diàleg d’agents socials sobre el model econòmic i social de Catalunya.

Ser la institució de referència i el principal interlocutor del tercer sector

Som una institució

Compromesa

Lluitem per uns drets socials reals i efectius i per la igualtat d’oportunitats.

Vocació de servei 

Treballem amb vocació de servei públic, des del no lucre i la independència.

Participativa

Creiem en la participació activa de les nostres entitats sòcies i en el treball en xarxa amb altres agents socials.

Responsable

Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.

Innovadora

Apostem per la innovació com a element clau per millorar i enfortir el sector.

 

La nostra història

2003

Es crea la Taula del Tercer Sector

2004

Entrem a EAPN

2006

1r Pla Estratègic del 3r Sector

2007

1r Congrés del Tercer Sector
Elaboració de la Carta de Qualitat

2008

Signem el 1r Pla de Suport al 3r Sector

2009

2n Congrés del Tercer Sector

2010

1ª commemoració del Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa

2011

Entrem a la Plataforma de Infancia de España
3r Congrés del Tercer Sector

2012

Signem el 2n Pla de Suport al 3r Sector

2013

4t Congrés del Tercer Sector

2016

Signem el 3r Pla de Suport al 3r Sector
5è Congrés del Tercer Sector

2017

Creació de l’AESCAT

2018

15 anys de la Taula
6è Congrés del Tercer Sector