Des de 2011, les entitats de la Taula del Tercer Sector compromeses amb la infància i l’adolescència treballen conjuntament en la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) amb l’objectiu de garantir el compliment dels seus drets i fer visible la realitat d’infants i adolescents que estan en una situació de vulnerabilitat.

Les entitats socials atenen, acompanyen i ofereixen suports a la infància i l’adolescència en diferents àmbits:

Salut: centres i hospitals de dia, atenció i suport a les famílies d’infants amb malalties, programes de prevenció i residències.

Lleure educatiu: esplais, agrupaments escolta, activitats extraescolars, casals d’estiu, esport i educació ambiental.

Acció social: CRAE, CREI, centres d’acollida, centres oberts, centres residencials, pisos assistits o serveis d’acolliment i adopció.

Educació i formació: escoles d’educació especial, escoles bressol, unitat d’escolarització compartida, suport a la inserció laboral, formació prelaboral i plans d’entorn.

Incidim perquè els drets de la infància i l’adolescència siguin reals i efectius

Objectius

Volem ser una veu comuna i transversal de les entitats d’infància i adolescència de la Taula.

Treballem per donar resposta a les necessitats dels infants.

Promovem l’acompliment dels seus drets i deures.

Vetllem perquè la perspectiva de la infància estigui present en totes les accions i polítiques públiques.

Fem xarxa i impulsem el treball transversal per fer possible l’intercanvi i la reflexió entre les entitats per millorar la seva feina quotidiana.

Mantenim una interlocució directa amb les administracions i institucions amb competències i/o interessos en relació amb la infància.

Propiciem polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.

Ens coordinem amb altres entitats d’àmbit català, estatal i internacional.

Vetllem perquè les polítiques públiques incorporin la perspectiva de la infància

Línies d'actuació

Incidència 

En les Administracions Públiques, organismes com la Sindicatura de Greuges i en altres agents socials.

Seguiment 

Sobre les accions del Govern i les polítiques d’infància i adolescència.

Coneixement 

Generar-ne per debatre, reflexionar i impulsar accions concretes.

Observatori 

Desenvolupar una funció de radar en l’atenció i el benestar de la infància i l’adolescència.

Campanyes

Campanyes PINCat defensa drets infància

Campanya #DretsInfància

2022

Amb motiu del Dia Internacional pels Drets dels Infants, centrem la campanya #DretsInfància en la diversitat.
Sentim la veu d'infants i adolescents que, des del seu punt de vista, reflexionen sobre el dret a la diversitat i la no discriminació.
 

Campanya #DretsInfància

2021

Amb motiu del Dia Internacional pels Drets dels Infants, un grup d'infants reflexionen des de la seva mirada sobre drets essencials per al seu benestar i desenvolupament com la participació, l'alimentació, l'habitatge, l'educació, el lleure i la igualtat.

Campanya #ActuemPerLaInfància

2020

Posa el focus en l’impacte de la Covid-19 en els drets de la infància i l’adolescència a través de 6 microcàpsules de vídeo que donen veu a joves i persones expertes. L’etiqueta #ActuemPerLaInfància va superar el milió de visualitzacions a les xarxes socials.

Contacte

comunicacio@tercersector.cat

pincat@tercersector.cat

93 3105707

93 310 57 07

En som membres

 

Observatori dels Drets de la Infància

 

Consell de Serveis Socials de Catalunya

Grup d'Igualtat d'Oportunitats en la Infància