Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) és una federació que agrupa els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es va constituir l'any 1997 com a resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un interlocutor representant del sector davant les administracions públiques i les institucions.

Entre els diversos objectius hi ha: consolidar una xarxa assistencial pública del servei d'atenció precoç, col·laborar en l'elaboració de normatives legals relacionades amb aquest àmbit, potenciar models de gestió d'aquests centres que promoguin la qualitat assistencial, l'eficàcia i l'eficiència i oferir als CDIAP serveis complementaris d'assessorament, tramitacions, informació, etc.

Sigles
UCCAP
Telèfon
932781837
Correu electrònic
uccap@uccap.com
Adreça
Carrer Pere Vergés, 1, 7a Planta 08020 Barcelona
PINCAT
Actiu
NO és entitat de la Taula del Tercer Sector
Actiu