La Taula del Tercer Sector treballa per
fer xarxa i generar aliances estratègiques

Participem en institucions i organitzacions

A través de tenir representació en òrgans directius i consells consultius. 

Rebem el suport d'institucions i organitzacions

A través d’acords de col·laboració i convenis amb institucions públiques i privades.