La Taula del Tercer Sector vol aconseguir una societat
més justa, inclusiva, equitativa i cohesionada 

Representació del sector

Som la veu del Tercer Sector. Aglutinem el conjunt de les entitats socials catalanes, les vertebrem i les enfortim, desenvolupem el rol d’interlocució davant les Administracions, facilitem i establim aliances i, en definitiva, contribuïm decisivament en l’articulació del sector social català.

INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS ON SOM LA VEU DEL SECTOR

Campanyes

Les entitats socials som motor de transformació social. Per això, la Taula impulsa campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana que promouen els valors de la solidaritat i el compromís cívic envers les persones més vulnerables i que fomenten l’associacionisme i la participació activa de les persones en la societat.

Les campanyes es difonen a través dels canals de la Taula, però també en mitjans de comunicació, operadores de transport públic i Administracions que, de manera desinteressada, hi col·laboren. Compten amb un espot de televisió i falques de ràdio, realitzades per Mediapro.

Campanya ‘1 milió i mig d’oportunitats’

2020

Posa en valor l’acció social del tercer sector que atén 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya. Les més de 3.000 entitats socials de la Taula treballen per oferir oportunitats en l’àmbit laboral, l’habitatge, per tenir una vida digna i autònoma o per accedir a l’educació, la salut o el lleure.

Campanya ‘Defensem els drets socials’

2017

Fa visible situacions reals de vulneració de drets socials i denuncia que no totes les persones tenen les mateixes oportunitats. Convida la ciutadania a defensar aquests drets i a col·laborar amb alguna de les 3.000 entitats socials que desenvolupen projectes socials per tot Catalunya.

Campanya ‘Quan ens necessites hi som’

2015

Mostra com les entitats socials, en un context socioeconòmic de gran vulnerabilitat pels efectes encara visibles de la crisi, s’han convertit en un xarxa de suport indispensable per a les persones i demana a la ciutadania que col·labori activament amb el teixit social català.

Campanya ‘Tu formes part de la solució’

2014

La solució als greus problemes socials no és responsabilitat única dels poders públics o del sector social sinó també de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes. Les entitats socials fan una crida per una ciutadania més activa i mobilitzada.