L’any 2020 iniciem un procés de reflexió amb les entitats federades per definir els principis i compromisos ètics que ens uneixen com a sector.

El resultat és l’elaboració d’un codi ètic i d’un codi de bona conducta.

Codi ètic

És una eina comuna que permet vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat i en la relació entre les entitats i altres agents de la societat civil i les Administracions.

El document també vol ser un instrument de reflexió i deliberació de les professionals del tercer sector social sobre les seves actuacions i llurs conseqüències amb la finalitat de millorar la intervenció i la manera d’organitzar-se i relacionar-se.

Codi ètic309.97 KB

Codi de bon govern

És una eina que recull els principis ètics i les regles de conducta de les persones membres de la junta directiva, l’equip de direcció, l’equip tècnic o les persones que, en alguna ocasió, puguin actuar en representació de la Taula.

Canal ètic

Aquest canal serveix per fer arribar, de manera anònima, dubtes o inquietuds relacionades amb l’ètica de la Taula, les persones que en formen part o que s’hi relacionen. El poden utilitzar les persones membre de la Taula, les entitats federades i la ciutadania en general.

La informació rebuda és gestionada per la Comissió de Seguiment del Codi ètic de la Taula, que emprendrà les mesures oportunes.

Comissió de seguiment de Codi ètic

És l'òrgan encarregat de dur a terme reflexions sobre aspectes ètics i de vetllar per a l’aplicació dels principis ètics i dels compromisos adquirits al codi ètic.

Maria Assumpció Vilà

Formació en Secretariat i Gestió d’Empresa per l’Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Ha sigut la Síndica de Greuges de Barcelona (de 2010 al 2021), cofundadora i gerent de la Fundació Oncolliga (2002-2010), secretària executiva i tècnica a l’Associació Espanyola contra el Càncer (1978-2002). També ha estat la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2007-2009), en una etapa anterior tresorera de la Taula (2003-2005) i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social (2022-2010). A més, també ha estat membre del Consell de Ciutat de Barcelona i vocal del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (2004-2009), presidenta a Barcelona d’Internacional Communications Volunteers (2008-2010) i membre i presidenta de la Comissió Reguladora del Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona (2002- 2010). Actualment, és la presidenta de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i abans havia estat membre de la junta directiva de la mateixa federació (2005-2010) i també és la presidenta de la Fundació Oncolliga.

Josep Maria Giralt

Tècnic Especialista en Informàtica de Gestió, així com formació paral·lela en àmbits com Enginyeria de la formació.

Formació en mòduls de Control del temps, lideratge, Networking i eines de treball en processos de producció.

Vinculació amb el Tercer Sector Social trenta-cinc anys d'experiència en la gestió d'entitats de primer, segon i tercer nivell del sector de les persones amb discapacitat física i del sector social.

Paral·lelament, àmplia experiència en la gestió de serveis que presten aquestes entitats com a Centres d'Atenció Diürna i Centres Especials de Treball.

 

Ferran Casamitjana

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona ha estat dedicat gran part de la seva vida laboral a la Direcció i Gestió d’organitzacions no lucratives. Des de la seva tasca professional i voluntària a Càritas diocesana de Barcelona i a Càritas Catalunya i amb la competència transversal que li ha donat la ciència geogràfica s’ha anat endinsant en els diferents vectors de la Responsabilitat Social: el bon govern, els respecte pels drets humans (acció social de Càritas), el medi ambient, les persones i l'ètica de les organitzacions que ha d'ajudar-les a ser coherents entre el que diem i el que fem.  

A Càritas Catalunya forma part del comitè ètic que es va crear l'any 2021 i  actualment és el Coordinador d'Àmbits a Càritas Catalunya i Cap Compliment Normatiu a Càritas Diocesana de Barcelona.

 

Joan Canimas

Doctor en filosofia. Màster en bioètica i dret. Expert en ètica aplicada. Professor de la Universitat de Girona, en la qual imparteix classes d’ètica aplicada als Graus d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia i de filosofia de l’educació a Pedagogia. Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Màster d’ Ètica Aplicada a la Universitat Pública de Navarra.

Codirector i docent del Curs d’Expert Universitari en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa, de l’Institut Borja de Bioètica i de la Universitat Ramon Llull.

Membre del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica i la Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona, del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona i de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, entre altres.

Del 2003 al 2015 va ser vocal del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut Català d’Assistència Sanitària (IAS) i del Comitè d’Ètica de la Recerca de l’IAS i del 2015 al 2016 vocal del Comitè d’Ètica de la Recerca de l’Hospital Dr. Josep Trueta (Girona). Impulsor de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, del qual va ser el Coordinador científic del 2003 al 2016.

 

Aïda Palacios

És investigadora postdoctoral Margarita Salas. Forma part d’Aporia – grup de recerca en Filosofia contemporània, Ètica i Política (Universitat de Barcelona) i Ginedis (Universitat Complutense de Madrid). És doctora en Filosofia Contemporània i Estudis Clàssics (UB), Màster en Filosofia Política (UPF) i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB). Li preocupa especialment el pensament polític en la seva dimensió més pròxima i concreta, on conflueixen ètica i política. Ha participat en recerca sobre ètica pública i bon govern i imparteix formacions i assessora ens públics i entitats en aquestes matèries.

 

Carme Vega

És infermera, mediadora intercultural, llicenciada en Antropologia Social i Cultural i Màster en Antropologia de la Medicina i en Bioètica. Es dedica a la infermeria comunitària i cures pal·liatives, com també és professora d’ètica i legislació professional, infemeria comunitària i antropologia de la salut.

 

Maria Padró

És adjunta de Direcció de l’Àrea de Gestió Clínica de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat. És Directora d’Infermera BCNatal (Medicina materno, fetal, neonatal) de l’Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Clínic.  A banda també és Coordinadora del S.E.M. Pediàtric base Sant Joan de Déu i en l’àmbit de la docència, col·labora amb l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat i amb l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. És membre de la” Sociedad Española de Enfermería Neonatal” i del Comitè d’ètica de l’Hospital Sant Joan de Déu. També és vicepresidenta de la “Comisión Nacional para la Especialidad de Enfermeria Pediatrica” del “Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social” i Patrona de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar.

 

Jesús Vilar

Diplomat en magisteri, llicenciat en pedagogia, doctor en pedagogia.

Secretari general de la Universitat Ramon Llull. Professor titular de pedagogia social i d’ètica professional a la facultat d’educació social i treball social Pere Tarrés (URL).

Inicialment, mestre d’EGB i educador social a l’escola. Posteriorment educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància de la Generalitat de Catalunya. També pedagog en el mateix centre i des de l’any 1994 professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés -URL-. A la Facultat, director de publicacions entre els anys 2010 i 2018; director Acadèmic de grau entre 2018 i 2023. 

També és Coordinador del Comitè d’Ètica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Membre del comitè d’ètica de la recerca de la URL des dels 2012 al 2013. Col·laborador en formació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya (CEJFE). Membre del Consell Executiu de la Societat Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS). Col·laborador docent extern de la UOC entre els anys 1996 i 2023.