m4Social i Enginyers Voluntaris organitzen un webinar per aprendre a dissenyar una estratègia efectiva de ciberseguretat. 

ECAS és una de les organitzacions que reclamen als ajuntaments que compleixin amb la llei. 

La Taula necessita incorporar aquest perfil. Es pot enviar el CV i la carta de presentació fins al 31 de maig de 2023.

Salut Mental Catalunya ha elaborat un document on posa de manifest que calen recursos per garantir el benestar de la població.

Durant el 2022, s’han atès 157.656 persones en situació d’extrema vulnerabilitat, la xifra més alta dels darrers 4 anys.

Les peticions van dirigides a millorar la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat física i/o orgànica.