Reclama que s’incorpori la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Adverteixen un creixement exponencial de les necessitats de les persones amb trastorn mental i addiccions.

Agrupaments i esplais prenen les places i els carrers per reivindicar que l’educació en el lleure és segura i necessària.

Titlla d'"injustificable" apartats de la instrucció emesa per la Junta Electoral. 

120.000€ per finançar iniciatives socials que reverteixin la pobresa, les desigualtats i l’exclusió.

Es fa més visible la feina i la contribució de la Taula i de les seves entitats federades i és més usable i accessible.

Entrevista a Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, que explica el pla de xoc Covid-19 i diverses mesures i accions que aquesta institució està impulsant per donar suport als municipis, les entitats socials i les persones en situació vulnerable per a la sortida a la crisi social derivada de la pandèmia.