m4Social i Enginyers Voluntaris organitzen un webinar per aprendre a dissenyar una estratègia efectiva de ciberseguretat. 

ECAS és una de les organitzacions que reclamen als ajuntaments que compleixin amb la llei. 

La Taula necessita incorporar aquest perfil. Es pot enviar el CV i la carta de presentació fins al 31 de maig de 2023.

Durant el 2022, s’han atès 157.656 persones en situació d’extrema vulnerabilitat, la xifra més alta dels darrers 4 anys.

Càritas Catalunya comparteix la seva diagnosi social i apunta les possibles solucions a les diferents problemàtiques socials.

Les peticions van dirigides a millorar la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat física i/o orgànica.