Celebra que es doni llum verda a aquesta normativa imprescindible per tenir un marc legal que reguli aquest dret essencial, però, reivindica que, des de fa anys, a Catalunya s’ha estat treballant per aconseguir un consens entre els diferents agents polítics, socials i econòmics sobre com garantir l’habitatge.

L’estudi de la Fundació Pere Tarrés enumera els beneficis del lleure en la construcció de la identitat dels infants i joves i el seu benestar emocional, així com en la reducció del fracàs escolar.

Aquest canvi facilita l'accés a la feina i flexibilitza les exigències econòmiques en els tràmits de renovació, elements indispensables per a la inclusió social i laboral de la joventut extutelada.  

Les protagonistes de la nova campanya de la Taula són les persones que reben suports, les professionals i les voluntàries.

La campanya s’alinea a les reivindicacions per reformar la Constitució espanyola, per eliminar el terme ‘disminuidos’, i substituir-lo per persones amb discapacitat.

La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb el Departament de Drets Socials, fa arribar el Joc del Memory dels Drets de l’Infant a més de 3.000 equipaments i entitats catalanes
 

El 66% de les famílies ateses i enquestades per la Creu Roja Catalunya pateixen algun grau d’inseguretat alimentària arran de la crisi de la Covid-19.