Només si ets una entitat de segon o tercer nivell o una entitat que, tot i no ser-ho, tingui una singularitat especial. En cas de ser així, cal que escriguis a taula@tercersector.cat indicant a l'assumpte del missatge 'Vull fer-me sòcia de la Taula' i enviant-nos una breu descripció de la teva entitat. 
Si ets una entitat de primer nivell, és a dir, d’atenció directa no pots ser sòcia de la Taula.
 

Segons l’article 4 dels Estatuts de la Taula podràs ser entitat sòcia si ets una entitat sense afany de lucre legalment constituïda, de segon o tercer nivell, que agrupi entitats no lucratives o entitats participades majoritàriament per entitats sense ànim de lucre, o una entitat que tingui una singularitat especial, reuneixi els requisits descrits i la Junta Directiva ho consideri així.

Has de ser una entitat que treballi en el sector de l’acció social a Catalunya i has de tenir un nivell d’implantació significatiu, o representar l’aportació d’un col·lectiu, factor d’exclusió social o tipus d’activitat. La documentació corresponent es demana un cop es comprovi que es compleixen amb els requisits establerts.

La Taula centra la seva acció en dos aspectes clau: la incidència i l’enfortiment i reconeixement del tercer sector social. La Taula impulsa diverses accions en relació amb aquestes dues línies de treball. Les entitats sòcies poden, des de formar part dels grups de treball que impulsa la Taula per abordar temes estratègics fins a participar en formacions, adaptades específicament per al tercer sector.

Si vols participar de manera voluntària a la Taula del Tercer Sector, cal que escriguis a taula@tercersector.cat, indicant a l'assumpte del missatge 'Voluntariat Taula' i enviant-nos una breu presentació que inclogui el teu camp d'expertesa i els teus interessos.

La Taula no ofereix serveis i suports a les persones, això ho fan les entitats d’atenció directa que formen part de les nostres entitats federades. Per això, et recomanem cercar en el mapa d’entitats, a través dels filtres que hi ha, quina és l’entitat que tens més a prop o aquella que treballa per a un col·lectiu en concret o aquella que et pot acompanyar segons la teva situació. També pots contactar amb alguna de les nostres federacions expertes en diferents àmbits perquè et redirigeixin a l’entitat d’atenció directa més adequada segons les teves necessitats.

Mapa d’entitats Socials de Catalunya