Per complir amb les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Taula del Tercer Sector Social certifica que, en aquest apartat web, consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal.

Així mateix, també complim amb els indicadors de transparència que estableix el procediment esglaonat i el procediment exprés de transparència elaborat pel Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB del web Transparent en la col·laboració amb la Taula.

La Taula del Tercer Sector Social

Nascuda el 2003, des d’aleshores representem el conjunt de les entitats socials catalanes, defensem els drets socials i lluitem per erradicar la pobresa i l’exclusió i per reduir les desigualtats a Catalunya.

Coneix la nostra missió, valors i història Mira el vídeo de resum dels nostres 20 anys d’història

Els estatuts contenen informació sobre la nostra missió, objectius i activitats, a més dels drets i deures de les entitats associades, els òrgans de govern, l’assemblea, la junta directiva i el règim econòmic.

Accedeix als estatuts

Marc legal

Som una entitat declarada d’utilitat pública.

Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relativa a les persones jurídiques. Estem inscrites al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414 i també estem inscrites al registre de transparència de la Unió Europea amb el número d'identificació 975911949764-40.

Complim amb les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Òrgans de govern i gestió

Comptem amb els següents òrgans de govern i gestió que s’encarreguen de complir amb la missió de la institució, les línies estratègiques i els objectius fixats en els plans d’actuació.

Activitat

A la Taula, desenvolupem projectes i accions que se centren en la defensa dels drets socials i en l’enfortiment i millora de les entitats del tercer sector social de Catalunya.

Consulta el pla estratègic 2022 amb els nostres objectius

  • Fer front a la crisi social derivada de la Covid-19.
  • Defensar la garantia dels drets i la millora de les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la incidència pública.
  • Impulsar línies d’acció que contribueixin a un sector més fort i innovador.
  • Incrementar el reconeixement del sector i iniciar la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social.
Llegeix el pla estratègic 2022

Coneix els nostres pròxims actes

Des de la Taula, organitzem periòdicament actesjornades o presentacions que tracten sobre els principals temes d'interès de la institució. A l'agenda, també pots consultar les activitats que impulsen les nostres entitats federades.

 

Consulta l’agenda

Economia

Des de la Taula gestionem els recursos que rebem amb el màxim de responsabilitat i transparència, rendim comptes davant les federacions i organitzacions federades i els nostres comptes són auditats cada any.

Comptes clars 2022

D’on provenen els nostres ingressos

Els nostres recursos provenen d’administracions i institucions públiques, aportacions privades i fons propis a través de les nostres federacions i organitzacions associades.

Com hem distribuït les despeses

Els nostres recursos es transformen en projectes i accions destinades a fer incidència en la defensa dels drets socials i en enfortir i millorar el tercer sector social.

Comptes anuals i informes d’auditoria

Els comptes anuals auditats contenen informació sobre la situació patrimonial i financera de la Taula, els resultats anuals i la situació de tresoreria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.

2022 (pdf)1.62 MB
2021 (pdf)1.78 MB
2020 (pdf)3.14 MB

Convenis i subvencions

Responsable de contractació

La direcció és la responsable de la contractació. Per a qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb: direccio@tercersector.cat

Participació

Representem 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen 3.000 entitats socials a tot Catalunya que treballen per la inclusió i cohesió social amb especial atenció en les persones en situació de vulnerabilitat.

Responsabilitat social

Des de la Taula ens comprometem anualment a mesurar l'impacte social, ambiental i de bon govern de la nostra organització a través dels criteris que es defineixen des de l'Economia Solidària i, concretament, des del Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària (XES).

El Balanç social és una eina que avalua sis grans característiques de tota entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Consulta els resultats de l'avaluació del Balanç Social de la Taula:

20231.99 MB
20221.82 MB