Des de 2011, les entitats de la Taula del Tercer Sector compromeses amb la infància i l’adolescència treballen conjuntament en la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) amb l’objectiu de garantir el compliment dels seus drets i fer visible la realitat d’infants i adolescents que estan en una situació de vulnerabilitat.

Les entitats socials atenen, acompanyen i ofereixen suports a la infància i l’adolescència en diferents àmbits:

Salut: centres i hospitals de dia, atenció i suport a les famílies d’infants amb malalties, programes de prevenció i residències.

Lleure educatiu: esplais, agrupaments escolta, activitats extraescolars, casals d’estiu, esport i educació ambiental.

Acció social: CRAE, CREI, centres d’acollida, centres oberts, centres residencials, pisos assistits o serveis d’acolliment i adopció.

Educació i formació: escoles d’educació especial, escoles bressol, unitat d’escolarització compartida, suport a la inserció laboral, formació prelaboral i plans d’entorn.

Incidim perquè els drets de la infància i l’adolescència siguin reals i efectius

Objectius

Volem ser una veu comuna i transversal de les entitats d’infància i adolescència de la Taula.

Treballem per donar resposta a les necessitats dels infants.

Promovem l’acompliment dels seus drets i deures.

Vetllem perquè la perspectiva de la infància estigui present en totes les accions i polítiques públiques.

Fem xarxa i impulsem el treball transversal per fer possible l’intercanvi i la reflexió entre les entitats per millorar la seva feina quotidiana.

Mantenim una interlocució directa amb les administracions i institucions amb competències i/o interessos en relació amb la infància.

Propiciem polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.

Ens coordinem amb altres entitats d’àmbit català, estatal i internacional.

Vetllem perquè les polítiques públiques incorporin la perspectiva de la infància

Línies d'actuació

Incidència 

En les Administracions Públiques, organismes com la Sindicatura de Greuges i en altres agents socials.

Seguiment 

Sobre les accions del Govern i les polítiques d’infància i adolescència.

Coneixement 

Generar-ne per debatre, reflexionar i impulsar accions concretes.

Observatori 

Desenvolupar una funció de radar en l’atenció i el benestar de la infància i l’adolescència.

Campanyes

Campanya #DretsInfància

2021

Amb motiu del Dia Internacional pels Drets dels Infants, un grup d'infants reflexionen des de la seva mirada sobre drets essencials per al seu benestar i desenvolupament com la participació, l'alimentació, l'habitatge, l'educació, el lleure i la igualtat.

Campanya #ActuemPerLaInfància

2020

Posa el focus en l’impacte de la Covid-19 en els drets de la infància i l’adolescència a través de 6 microcàpsules de vídeo que donen veu a joves i persones expertes. L’etiqueta #ActuemPerLaInfància va superar el milió de visualitzacions a les xarxes socials.

Contacte

comunicacio@tercersector.cat

pincat@tercersector.cat

93 3105707

93 310 57 07

En som membres

Logotip de la Plataforma de Infancia

Observatori dels Drets de la Infància

Logotip Departament de Drets Socials

Consell de Serveis Socials de Catalunya

Logotip Departament de Drets Socials

Grup d'Igualtat d'Oportunitats en la Infància

Logotip de l'Ajuntament de Barcelona