Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya neix com a voluntat de coordinar els Moviments de Renovació Pedagògica, definits al 1983. Agrupa associacions del professorat de nostre país que tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa. Els nostres associats són educadors i educadores de tots els nivells educatius, des de l'escola bressol fins a la universitat i les escoles d'adults, i tant de l'educació formal com de l'educació no formal.

Representem moviments i àmbits entitats que volen estrènyer lligams entre els professionals de l'educació, entre els centres educatius i amb l'entorn, projectant activitats de reflexió, d'elaboració de propostes, de formació i d'intercanvi d'experiències. 

Formem part de la Comunitat Educativa i treballem per enfortir els vincles entre tots els sectors, nivells educatius i les seves entitats representatives.

Àmbits d'intervenció
Telèfon
640801524
Correu electrònic
federacio@mrp.cat
Adreça
Avda. Drassanes, 3. 08001 Barcelona
PINCAT
Actiu
NO és entitat de la Taula del Tercer Sector
Actiu