Des de 2003, representem el conjunt de les entitats socials catalanes, defensem els drets socials i lluitem per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya.

Agrupem 35 federacions i grans organitzacions que representen i aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives, arrelades al territori. Són associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció que atenen les persones en totes les etapes de la vida (infància, adolescència, joventut, adultesa i gent gran) i en tots els àmbits (pobresa i exclusió, habitatge, inserció sociolaboral, salut, educació, lleure, discapacitat, problemàtica de salut mental, malalties, addiccions, poble gitano i col·lectiu LGTBIQ+, entre altres).

Som una entitat declarada d’utilitat pública.

Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Som la institució que representa les entitats socials catalanes i defensa els drets socials

Missió

Impulsem i defensem una Catalunya socialment avançada on tots els ciutadans i ciutadanes tinguin els mateixos drets i oportunitats.

Promovem la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de la ciutadania.

Dediquem els nostres esforços a fer incidència política, a la interlocució amb les institucions i a donar suport i enfortir les entitats del Tercer Sector.

Aconseguir una societat en què totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats 

Visió

Volem ser la institució de referència del conjunt de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Ser un actor principal en la defensa i preservació de la identitat i valors del sector no lucratiu.

Ser un actor rellevant de l’economia social i dels valors que representa.

Ser el principal interlocutor de les institucions públiques en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials.

Ser un actor imprescindible en els espais i les institucions de trobada i de diàleg d’agents socials sobre el model econòmic i social de Catalunya.

Ser la institució de referència i el principal interlocutor del tercer sector

Som una institució

Compromesa

Lluitem per uns drets socials reals i efectius i per la igualtat d’oportunitats.

Vocació de servei 

Treballem amb vocació de servei públic, des del no lucre i la independència.

Participativa

Creiem en la participació activa de les nostres entitats sòcies i en el treball en xarxa amb altres agents socials.

Responsable

Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.

Innovadora

Apostem per la innovació com a element clau per millorar i enfortir el sector.