Representem 35 federacions que aglutinen
més de 3.000 entitats socials a Catalunya

Inserció laboral
Drogodependències
Gent gran
Infància, adolescència i joventut
Malalties
Migració i refugi
Pobresa i exclusió
Persones amb discapacitat i/o salut mental

Mapa d’entitats socials de Catalunya

Link a mapa d'entitats