La Taula del Tercer Sector aposta per
un sector amb una veu comuna, sòlida,
coherent i reconeguda per la societat

Innovació i transformació digital (m4Social)

La Taula, a través del projecte m4Social, lidera la transformació digital de les entitats socials. La tecnologia i l’acció social són aliades per millorar l’atenció i acompanyament a les persones i el seu benestar.

Fa incidència pública per pal·liar els efectes socials de la bretxa digital, genera coneixement sobre els principals reptes que planteja la tecnologia i promou la capacitació digital a través de la formació i/o l’acompanyament a organitzacions i professionals del tercer sector social.

m4social

Només una de cada tres entitats socials ha començat un procés de transformació digital, segons l’estudi ‘L’Estat de la Digitalització al Tercer Sector Social de Catalunya’.

Internacionalització

La Taula promou un pla estratègic per a la internacionalització del tercer sector social català i dinamitza una Comissió Internacional que aplega i promou accions conjuntes entre les federacions i entitats del sector. 

Línies d'actuació

IdentificacióIncidència

Vers la Unió Europea i les Nacions Unides, on volem potenciar la interlocució i els espais d’influència en les polítiques socials comunitàries i la governança global dels drets humans.

 

ParticipacióTreball en xarxa

Per maximitzar l’impacte de les nostres accions d'incidència i d’enfortiment, fomentem la intercooperació entre entitats socials catalanes amb  organitzacions socials i les seves xarxes arreu de la Unió Europea i el món i també amb altres agents de la quàdruple hèlix.

 

EnfortimentEnfortiment

A través de la captació de fons i l’aprenentatge mutu entre entitats socials del món, es vol generar processos de transformació i millora interna i nous projectes d’innovació social.

Promovem la internacionalització del tercer sector social per enfortir la seva acció i teixir aliances amb entitats d’arreu del món.

POTS: Portal d'Ocupació del Tercer Sector Social

POTS és el Portal d’Ocupació del Tercer Sector Social, un projecte impulsat per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, les dues entitats representatives del sector. El portal pretén promoure l’ocupació de qualitat i inclusiva i ser un punt de trobada per a les professionals de l’àmbit social que busquen feina i per a les entitats socials que necessiten incorporar talent a les seves organitzacions.

Aquesta connexió permet que, des de l’economia social, es puguin desenvolupar projectes amb impacte social que transformen la societat perquè sigui més justa, inclusiva i igualitària. 

Participació

La Taula aposta per un model de governança compartida i fomenta la participació activa de les federacions i organitzacions que en formen part.

La participació interna es promou a través dels grups de treball, que doten a la Taula de contingut i discurs a l’hora de fer incidència política, i de la PINCAT, la plataforma que aglutina les entitats sòcies que treballen amb la infància i l’adolescència.

GRUPS DE TREBALL PINCAT

Congrés del Tercer Sector

Cada dos anys, la Taula organitza el Congrés del Tercer Sector, un espai de debat i reflexió que permet aprofundir en una qüestió d’interès per a les entitats socials catalanes i la societat en general.

El congrés contribueix a construir un sector social més fort, compromès, reconegut i influent en la millora de la qualitat de vida de les persones que estan en situació de vulnerabilitat.

7è Congrés ‘El repte de la reconstrucció social’
Juny 2022

ManifestManifest (pdf)

6è Congrés ‘Desigualtats socials, solucions locals’
Novembre 2018

ManifestManifest (pdf)

5è Congrés ‘Créixer socialment’
Juny 2016

ManifestManifest (pdf)

4t Congrés ‘Avançar en igualtat i drets socials’
Novembre 2013

ManifestManifest (pdf)

3r Congrés ‘Sumem valors, construïm futur’
Març 2011

ManifestManifest (pdf)

2n Congrés ‘Un sector al servei de les persones’
Març 2009

ManifestManifest (pdf)

1r Congrés ‘Treballant per la inclusió social’
Març 2007

ManifestManifest (pdf)

Pla de Suport al Tercer Sector Social

El Pla de Suport al Tercer Sector Social és el compromís que s’estableix entre el Govern i el tercer sector social per a:

  • Enfortir les entitats socials i facilitar el desenvolupament de les seves tasques.
  • Fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i acompanyen.
  • Reforçar i aprofundir en el model català de benestar.

Compta amb 7 àmbits d’actuació i inclou 84 mesures:

  • Informació, avaluació i transparència. 
  • Participació del tercer sector social en les polítiques socials.
  • Contribució a l'enfortiment econòmic i l’estabilitat financera del sector.
  • Millora del model de col·laboració publicosocial per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer sector social.
  • Suport a la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats socials.
  • Reconeixement del tercer sector social i foment del suport ciutadà i empresarial.
  • Millora de la qualitat de l’ocupació al tercer sector social. 

El 4t Pla de Suport s'ha signat el juliol del 2023 entre la Generalitat de Catalunya, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.