La Taula del Tercer Sector aposta per
un sector amb una veu comuna, sòlida,
coherent i reconeguda per la societat

Innovació i transformació digital

Participació

La Taula aposta per un model de governança compartida i fomenta la participació activa de les federacions i organitzacions que en formen part.

La participació interna es promou a través dels grups de treball, que doten a la Taula de contingut i discurs a l’hora de fer incidència política, i de la PINCAT, la plataforma que aglutina les entitats sòcies que treballen amb la infància i l’adolescència.

GRUPS DE TREBALL PINCAT

Internacionalització

La Taula treballa en un pla estratègic d’internacionalització per desenvolupar una nova línia d’incidència política en institucions i òrgans sobretot de l’àmbit europeu. Les decisions que es prenen a la Unió Europea condicionen les polítiques de benestar social, cohesió i justícia dels Estats membres. 

Línies d'actuació

EnfortimentEnfortiment

De la Taula i les entitats socials per aconseguir el suport i l’assessorament que necessiten les empreses socials per ser més competitives i innovadores.

 

RepresentacióRepresentació

Del Tercer Sector Social a l’exterior per potenciar la interlocució i la incidència en les polítiques socials comunitàries.

 

IdentificacióIdentificació

De possibles línies i fonts de finançament europeus i de xarxes associatives i plataformes europees amb qui enfortir relacions i fer sinèrgies.

 

ParticipacióParticipació

Augmentar-la en xarxes de les quals ja formem part i potenciar les relacions amb altres institucions i organismes.

Només un 2,5% de les empreses socials estan internacionalitzades, segons l’estudi ‘L’ecosistema de les empreses socials a Catalunya’.

Congrés del Tercer Sector

Cada dos anys, la Taula organitza el Congrés del Tercer Sector, un espai de debat i reflexió que permet aprofundir en una qüestió d’interès per a les entitats socials catalanes i la societat en general.

El congrés contribueix a construir un sector social més fort, compromès, reconegut i influent en la millora de la qualitat de vida de les persones que estan en situació de vulnerabilitat.

7è Congrés ‘El repte de la reconstrucció social’
Juny 2022

ManifestManifest (pdf)

6è Congrés ‘Desigualtats socials, solucions locals’
Novembre 2018

ManifestManifest (pdf)

5è Congrés ‘Créixer socialment’
Juny 2016

ManifestManifest (pdf)

4t Congrés ‘Avançar en igualtat i drets socials’
Novembre 2013

ManifestManifest (pdf)

3r Congrés ‘Sumem valors, construïm futur’
Març 2011

ManifestManifest (pdf)

2n Congrés ‘Un sector al servei de les persones’
Març 2009

ManifestManifest (pdf)

1r Congrés ‘Treballant per la inclusió social’
Març 2007

ManifestManifest (pdf)

Pla de suport al Tercer Sector

El Pla de Suport al Tercer Sector Social és el compromís que s’estableix entre el Govern i la Taula del Tercer Sector per treballar conjuntament en la millora del sistema de benestar i de protecció social de Catalunya per a:

  • Millorar i enfortir el sector social català.
  • Impulsar mesures que són d’interès per al tercer sector.

El pla compta amb 6 àmbits d’actuació i inclou 32 mesures, amb especial atenció en:

  • Aconseguir un sistema d’atenció a les persones integrada socialment i sanitàriament.
  • Avançar cap a un model d’atenció social més comunitari, d’acord amb l’estratègia Europa 2020.
  • Desenvolupar i aplicar la modalitat de concerts socials i ocupacionals.

El 3r Pla de Suport es va signar entre la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya l’any 2016 i ara ja s’està treballant en un de nou, previst per al 2021.