Infància, adolescència i joventut

AGIPCAT

L’Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT) és una entitat sense ànim de lucre formada per gitanos i especialistes en la cultura gitana. Compta amb una quinzena d’associacions gitanes de tot Catalunya i la Catalunya Nord. La finalitat de l’AGIPCAT és promoure, donar a conèixer i impulsar la difusió de la cultura dels gitanos catalans perquè sigui reconeguda; incorporar i fomentar la imatge de la dona gitana a través de cursos i activitats dirigides per les pròpies dones i potenciar-ne la investigació, entre altres. 

Voraviu

L'Agrupació catalana d'entitats pro persones amb intel·ligència límit (Voraviu) defensa i promou els drets de les persones amb intel·ligència límit en tots els seus àmbits i aglutina i dona suport a les entitats que treballen per a aquest col·lectiu. Es va crear el 2002 quan diverses organitzacions de l’àmbit social van decidir constituir una plataforma de segon nivell per fer presents i treballar a favor dels drets i les necessitats específiques de les persones amb intel·ligència límit.

UNICEF Comitè Catalunya

UNICEF Catalunya treballa per millorar la vida dels infants dins i fora de les nostres fronteres i per garantir el compliment dels seus drets i la seva protecció sobretot en tres àmbits: salut (que tots els infants creixin sans per gaudir dels seus drets), educació (que tots els infants puguin estudiar per millorar el seu futur) i protecció (que cap infant pateixi cap tipus d'abús o explotació). Persones treballadores, voluntàries, associades i donants contribueixen des del Comitè català d'UNICEF al treball de l'organització a tot el món. 

Cooperatives d'Iniciativa Social - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l'organització dedicada a la promoció, creació i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat catalana d'acord amb valors democràtics i de transformació social. La seva tasca consisteix a donar a conèixer el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.

Associació Sant Joan de Déu Catalunya

L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda l’any 2019 i integrada per 11 entitats sanitàries, socials, docents i investigadores de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a més de la mateixa entitat religiosa. Té per objectiu impulsar programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Les entitats integrants de l’associació són les encarregades de realitzar l’acció social, sanitària i sociosanitària que promovem des de Sant Joan de Déu.

ONCE Catalunya

L'ONCE facilita i ofereix suports per millorar la qualitat de vida de les persones cegues i amb deficiències visuals a través de diferents serveis especialitzats que promouen l'autonomia i la plena inclusió social i laboral del col·lectiu. Entre aquests serveis, hi ha suport psicosocial, rehabilitació integral, lleure, etc. A més, també treballa per promoure la solidaritat amb les persones amb discapacitat.

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Fundesplai

Es tracta d’una iniciativa sense afany de lucre on, des de fa més de 45 anys, treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental. A Fundesplai es desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i les entitats. La seva missió és educar infants i joves; enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector; millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora.

Fòrum d'iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

És una federació formada per 22 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en l'àmbit de la salut mental i les addiccions, tant per a infants com per a adults. Compta amb més de 1.000 professionals i més de 100 serveis (CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil, llars residència, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials, clubs socials i serveis tutelars).