Infància, adolescència i joventut

Plataforma d’Infància de Catalunya: “La inversió addicional en educació a Catalunya durant el curs 2020/2021 es va centrar a garantir la presencialitat segura”

El document analitza la inversió complementària que s’ha fet a Catalunya per garantir el dret a l’educació en el curs 2020/2021, marcat per la pandèmia. També es recullen dades d’una enquesta demoscòpica per conèixer la percepció de les famílies. 
 

Federació Catalana d’Autisme

Està formada per 26 entitats socials que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme. La federació ofereix a les seves entitats sòcies diversos serveis com: representació institucional, suport jurídic, assessorament comptable i fiscal, suport en projectes i subvencions, servei d'assegurances, suport en comunicació, formació, vinculació i intercanvi d’informació i assessorament en assistència personal.

Estudi d’infància i adolescència de la Pincat 'Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya'

L’estudi sobre la situació dels drets de la infància i l'adolescència analitza diversos eixos de treball que queden recollits en els articles i principis de la Convenció: drets i llibertats; violències; entorn familiar, cures alternatives, inclusió i pobresa; salut i benestar; educació, lleure i activitats culturals i mesures excepcionals de protecció.

AGIPCAT

L’Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT) és una entitat sense ànim de lucre formada per gitanos i especialistes en la cultura gitana. Compta amb una quinzena d’associacions gitanes de tot Catalunya i la Catalunya Nord. La finalitat de l’AGIPCAT és promoure, donar a conèixer i impulsar la difusió de la cultura dels gitanos catalans perquè sigui reconeguda; incorporar i fomentar la imatge de la dona gitana a través de cursos i activitats dirigides per les pròpies dones i potenciar-ne la investigació, entre altres. 

Voraviu

L'Agrupació catalana d'entitats pro persones amb intel·ligència límit (Voraviu) defensa i promou els drets de les persones amb intel·ligència límit en tots els seus àmbits i aglutina i dona suport a les entitats que treballen per a aquest col·lectiu. Es va crear el 2002 quan diverses organitzacions de l’àmbit social van decidir constituir una plataforma de segon nivell per fer presents i treballar a favor dels drets i les necessitats específiques de les persones amb intel·ligència límit.

UNICEF Comitè Catalunya

UNICEF Catalunya treballa per millorar la vida dels infants dins i fora de les nostres fronteres i per garantir el compliment dels seus drets i la seva protecció sobretot en tres àmbits: salut (que tots els infants creixin sans per gaudir dels seus drets), educació (que tots els infants puguin estudiar per millorar el seu futur) i protecció (que cap infant pateixi cap tipus d'abús o explotació). Persones treballadores, voluntàries, associades i donants contribueixen des del Comitè català d'UNICEF al treball de l'organització a tot el món. 

Cooperatives d'Iniciativa Social - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l'organització dedicada a la promoció, creació i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat catalana d'acord amb valors democràtics i de transformació social. La seva tasca consisteix a donar a conèixer el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.

Associació Sant Joan de Déu Catalunya

L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda l’any 2019 i integrada per 11 entitats sanitàries, socials, docents i investigadores de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a més de la mateixa entitat religiosa. Té per objectiu impulsar programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Les entitats integrants de l’associació són les encarregades de realitzar l’acció social, sanitària i sociosanitària que promovem des de Sant Joan de Déu.

ONCE Catalunya

L'ONCE facilita i ofereix suports per millorar la qualitat de vida de les persones cegues i amb deficiències visuals a través de diferents serveis especialitzats que promouen l'autonomia i la plena inclusió social i laboral del col·lectiu. Entre aquests serveis, hi ha suport psicosocial, rehabilitació integral, lleure, etc. A més, també treballa per promoure la solidaritat amb les persones amb discapacitat.