Infància, adolescència i joventut

FEDELATINA (Federación de Entitades Latinoamericanas de Catalunya)

FEDELATINA treballa per oferir serveis, assistència i coordinació a les persones immigrades o retornades i a les associacions que les representen. La federació vol ser un referent per a totes les persones immigrants llatinoamericanes, promovent les relaciones comunitàries a través del suport institucional que es dona a les diverses entitats.

FEPCCAT (Federació de Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya)

La Federació de Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya es va fundar l’any 2000 amb l’objectiu d’unir les entitats catalanes que treballaven pel benestar de les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars a Catalunya. Des d'aleshores incideix en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de brindar els recursos necessaris i millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i altes necessitats de suport, així com aconseguir la seva inclusió social.

FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)

FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor rellevant a Espanya en relació amb la realitat i els reptes del jovent sense suport familiar. La seva missió és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats/des i extutelats/des. Aquesta tasca es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen. Té presència activa en totes les comunitats autònomes.

FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada actualment per 95 entitats que atenen més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació prelaboral, la salut i l’atenció a les famílies.

FECEC (Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer)

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer és una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. Es va constituir el 2001 i va néixer amb la vocació d’integrar esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. És cens d’informació i dóna servei a les entitats contra el càncer federades, alhora que fomenta el voluntariat en l’àmbit oncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció, supervivents i recerca psicosocial. 

ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)

La federació d’Entitats Catalanes d'Acció Social treballa, de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membre d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa.

Creu Roja Catalunya

Creu Roja Catalunya neix al 1864 amb la missió d’estar al costat de la població més vulnerable, salvaguardant la vida i alleugerant el patiment humà. Com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

Confederació ECOM

ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física, una de les principals entitats de referència del sector de la discapacitat física i una de les pioneres de l’Estat Espanyol, amb més llarga experiència. A Catalunya són la màxima representant i interlocutora amb l’Administració Pública.

Cocarmi (Comitè Català de Representants de persones amb discapacitat)

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat és una associació catalana nascuda el 1998 per defensar els drets de les persones amb discapacitat. El COCARMI representa unes 611.000 persones amb discapacitat integrades en les entitats que la conformen. És el principal portaveu i interlocutor del col·lectiu davant els poders públics, proposa polítiques a favor dels interessos de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i, per assolir aquests objectius, les associacions integrants de COCARMI treballen en comú dins l’àmbit català.