Infància i salut

El document fa un repàs del marc legal que garanteix l'accés de la infància i l'adolescència a la salut i també recull quin és l'estat actual i propostes per assegurar aquest dret.

Tipus de document
Entradeta

Propostes de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) en relació amb el dret a la salut.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document