El decret d'escola inclusiva cinc anys després, un desplegament insuficient?

El dossier analitza l’aplicació del decret d’escola inclusiva, cinc anys després de la seva aprovació l’any 2017, i posa el focus en les mancances i reptes pendents per assegurar la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, amb independència de les seves condicions i capacitats. Les dificultats en el desplegament són: la falta de recursos econòmics i humans en els centres educatius; els edificis i els materials no són 100% accessibles; les escoles d’educació especial no s’estan convertint en centres proveïdors de serveis i suports als centres ordinaris i la comunitat educativa continua sense comptar amb una mirada inclusiva transversal.
 

Entradeta

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat) presenten un nou dossier 'Catalunya Social' que analitza el desplegament d'aquest decret que ha de garantir que tota la infància i adolescència tingui un accés equitatiu i continu a l’aprenentatge en tots els contextos, independentment de les seves capacitats, condició social o cultural, religió, diversitat sexual o identitat de gènere.

 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document