La Plataforma d’Infància de Catalunya planteja 20 propostes electorals per garantir els drets d’infants i adolescents

Proposa 6 mesures prioritàries: reduir la pobresa infantil; garantir la inclusió i equitat educativa; millorar els pressupostos per als serveis socials bàsics; assegurar l’accés a un servei sanitari sense barreres d’entrada i de qualitat, i millorar el sistema de protecció a la infància i la protecció dels drets fonamentals d’infants i adolescents.

Tipus de document
Entradeta

Insta als partits polítics a adoptar el Pacte per a la Infància com a eix vertebrador de les polítiques públiques del futur Govern. i demana una coordinació efectiva entre tots els Departaments per assegurar el compliment dels drets de nens, nenes i adolescents.

Tipus de publicació
Data del document