Pobresa i exclusió

La Plataforma d’Infància de Catalunya planteja 20 propostes electorals per garantir els drets d’infants i adolescents

Proposa 6 mesures prioritàries: reduir la pobresa infantil; garantir la inclusió i equitat educativa; millorar els pressupostos per als serveis socials bàsics; assegurar l’accés a un servei sanitari sense barreres d’entrada i de qualitat, i millorar el sistema de protecció a la infància i la protecció dels drets fonamentals d’infants i adolescents.

La Taula del Tercer Sector trasllada als partits polítics les propostes electorals per construir una Catalunya més social

Elabora el document ‘Com construïm una Catalunya més social?’ que recull prop de 40 propostes electorals de les entitats socials i organitza ‘Converses 12-M’, uns col·loquis amb els i les presidenciables a la Generalitat de Catalunya.

Com construïm una Catalunya que posi al centre les polítiques d’infància?

Amb motiu de les eleccions del 12-M al Parlament de Catalunya, el document recull 20 propostes electorals de les entitats socials que treballen amb la infància centrades en 6 prioritats: mesures per reduir la pobresa infantil; inclusió i equitat a l'educació; dotació pressupostària per als serveis socials bàsics; accés a un servei sanitari sense barreres d’entrada i de qualitat; millora del sistema de protecció i protecció dels drets fonamentals de la infància.

Protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual identitat i/o expressió de gènere

El document recull el circuit i les possibles mesures a emprendre per prevenir l’assetjament, i denunciar i actuar degudament en cas que es produeixi. La Taula es compromet a promoure un context social i cultural de tolerància zero a qualsevol actitud o acte de discriminació per motiu de sexe i/o gènere dins l’àmbit de les seves actuacions. El protocol s’aplicarà als espais de treball de la Taula i en qualsevol altre esdeveniment, reunió, contracte o acte promogut per l’entitat. 

El PSC, la Taula del Tercer Sector Social i la Confederació analitzen les conseqüències de la falta de pressupostos per al 2024

Les tres parts constaten la necessitat que Catalunya tingui estabilitat política que permeti esgotar les legislatures i aplicar un programa de Govern que situï la generació de prosperita t i les polítiques socials en el centre de l’acció política. 

La Taula del Tercer Sector Social i l’Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen que la pobresa energètica sigui una prioritat cabdal per al pròxim Govern

Avisen que s’acaben de complir tres anys del conveni amb compromisos encara pendents com la condonació del deute dels anys 2022 i 2023, la creació del fons d'atenció solidària, la instal·lació generalitzada dels comptadors socials i l'ampliació de l’acord a la resta d'empreses energètiques. 

Claves del debate actual del sistema de garantía de ingresos: ventanilla única, complementos y cuantías

El documento pone el foco en el sistema que actualmente garantiza unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas en Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital) y evidencia cómo estas dos prestaciones aún no permiten que muchas familias puedan vivir con dignidad para que la vivienda sigue siendo el gran gasto no cubierto por las dos ayudas.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya analitzen les conseqüències de la falta d'aprovació del projecte de pressupostos 2024

El Govern de Catalunya i, en particular, el Departament de Drets Socials constata que la falta de pressupostos posa en risc alguns dels compromisos i necessitats socials acordades entre el Govern i les entitats socials. Tanmateix, es compromet, malgrat les citades circumstàncies, a continuar treballant intensament per donar resposta als compromisos adquirits prèviament amb el sector social del país.

Comunicat de la Taula del Tercer Sector, ECAS i la part social de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia i les entitats socials sobre les propostes a les presons

Recordem que les persones privades de llibertat han de ser tractades amb el respecte i el valor que els són intrínseques com a éssers humans, d’acord amb el que estableix la legislació internacional i europea i instem les autoritats a assegurar-se que, com marca la legislació, les restriccions imposades a les persones privades de llibertat siguin les estrictament necessàries i que es tingui en compte el principi de proporcionalitat.