Pobresa i exclusió

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Fundesplai

Es tracta d’una iniciativa sense afany de lucre on, des de fa més de 45 anys, treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental. A Fundesplai es desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i les entitats. La seva missió és educar infants i joves; enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector; millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora.

FEDELATINA (Federación de Entitades Latinoamericanas de Catalunya)

FEDELATINA treballa per oferir serveis, assistència i coordinació a les persones immigrades o retornades i a les associacions que les representen. La federació vol ser un referent per a totes les persones immigrants llatinoamericanes, promovent les relaciones comunitàries a través del suport institucional que es dona a les diverses entitats.

FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)

FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor rellevant a Espanya en relació amb la realitat i els reptes del jovent sense suport familiar. La seva missió és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats/des i extutelats/des. Aquesta tasca es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen. Té presència activa en totes les comunitats autònomes.

FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada actualment per 95 entitats que atenen més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació prelaboral, la salut i l’atenció a les famílies.

Federació Catalana de Voluntariat Social

La Federació Catalana de Voluntariat Social és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. Compta amb una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya. La incidència política persegueix que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país, siguin fomentats i reconeguts com a tal. Agrupa prop de 340 entitats amb les quals impulsa recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària.

Federació Catalana del Banc dels Aliments

La federació agrupa els diversos Bancs dels Aliments que hi ha a Catalunya (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona) amb l'objectiu de lluitar contra el malbaratament, recuperant excedents alimentaris aptes per al consum humà, i lluitar contra la pobresa, fent arribar els aliments recuperats a persones en situació de precarietat alimentària en el nostre entorn. Els bancs aconsegueixen aquests aliments, els distribueixen a les entitats socials i utilitzen els recursos dels quals disposen per regular les entregues d’aliments al llarg de tot l’any.

FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya)

La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), és una entitat creada l'any 1983 formada per persones voluntàries amb l'objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans dins de la nostra societat. Volen configurar-se com l'espai comú de l'associacionisme de la gent gran i la plataforma perquè la seva veu pugui arribar davant el poders públics, polítics i socials en els àmbits local, comarcal, estatal, nacional i internacional.