Informe sobre l'estat dels drets de la infància i l'adolescència a Catalunya 2023

Durant els darrers anys, ha augmentat la vulnerabilitat dels drets de la infància i adolescència de Catalunya. La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) ha impulsat l’elaboració de l’informe sobre l’estat actual de la garantia de drets d’infants i adolescents a Catalunya. Aquest document és una revisió dels principals indicadors i estudis que es van fer servir per redactar l’’Estudi per analitzar l’estat actual de la garantia de drets en matèria d’infància i adolescència’ publicat l’any 2021.

Els eixos de treball agrupen els diferents articles de la Convenció sobre els Drets dels Infants i segueixen la mateixa estructura que l’Informe del Comitè de Drets dels Infants de l’ONU, documents complementaris a aquest, altres com els del Síndic de Greuges, el de la Plataforma de Infancia de España o el d’UNICEF. 

Tipus de document
Entradeta

El document és una revisió dels principals indicadors i estudis que es van fer servir per redactar l’’Estudi per analitzar l’estat actual de la garantia de drets en matèria d’infància i adolescència’ publicat per la PINCat l’any 2021.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document