La Taula necessita incorporar aquest perfil. Es pot enviar el CV fins a l’1 de juny de 2023.

Amb motiu del Dia d’Europa, compartim 5 fòrmules per participar a la Unió Europea des del tercer sector.

El Banc de Sang i Teixits fa una crida per aconseguir 50.000 donacions de plasma anuals.

Entrevista a José Antonio Ruiz, coordinador de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Càritas demana garantir l’accés dels infants i adolescents en situació d’exclusió social a les mateixes activitats extraescolars que la resta.

Publicar més llibres de lectura fàcil i garantir que totes les biblioteques i llibreries de Catalunya tinguin a disposició llibres en aquest format són algunes de les principals reclamacions del sector.