Amb motiu del Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa reclama la construcció d'una societat respectuosa i amigable amb les persones grans.

El 67% de les llars ateses no disposen d’un habitatge digne, 3 punts més que l’any 2021. Els joves emergeixen com a un nou perfil d’exclusió: 3 de cada 4 atesos per l'entitat pateixen exclusió laboral i residencial.

D'aquesta manera n'ha evitat el seu malbaratament. Es calcula que, a Catalunya, cada persona malbarata 35 kg d'aliments a l'any.

Durant una setmana ha organitzat diverses activitats als 18 centres i agències per donar a conèixer la feina de l'organització i sensibilitzar la ciutadania sobre les capacitats de les persones amb una discapacitat visual. 

El grup està format per professionals i experts de reconegut prestigi que proporcionaran assessorament en matèria d’ocupació.

m4Social i Enginyers Voluntaris organitzen un webinar per aprendre a dissenyar una estratègia efectiva de ciberseguretat.