Reclama que s’incorpori la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Més de 400.000 persones a Catalunya han rebut ajut humanitari de l’entitat.

 

Agrupaments i esplais prenen les places i els carrers per reivindicar que l’educació en el lleure és segura i necessària.

Adverteixen un creixement exponencial de les necessitats de les persones amb trastorn mental i addiccions.

Titlla d'"injustificable" apartats de la instrucció emesa per la Junta Electoral. 

120.000€ per finançar iniciatives socials que reverteixin la pobresa, les desigualtats i l’exclusió.

L’objectiu és modificar la Llei d’Estrangeria perquè el jovent extutelat pugui disposar de permís de residència i treball.