Junta directiva

L’Assemblea General, que es reuneix tres cops a l'any, és el màxim òrgan de decisió de la institució i la responsable d’escollir la junta directiva.
El mandat de l’actual junta directiva és per al període 2020-2024 i aquesta es reuneix un cop al mes.
Els membres de la junta directiva no reben cap retribució econòmica. Consulta la composició de la Junta Directiva.

En cas de voler-se posar en contacte amb alguna de les persones que formen part de la junta, cal escriure a taula@tercersector.cat. 

Francina Alsina
Francina Alsina Canudas

Presidenta

Veure CV
Jesús Delgado
Jesús Delgado Almendros

VICEPRESIDENT

Veure CV
Rita Grané Moro
Rita Grané Moro
VICEPRESIDENTA
Veure CV
Fotografia de Susanna Roig
Susanna Roig Canals
Vicepresidenta
Veure CV
Xavier Trabado Farré
Xavier Trabado Farré
Tresorer
Veure CV
Fotografia de Victor Galmés
Victor Galmés Oliver
Secretari
Veure CV
Francesc Roig
Francesc Roig Queralt

Vocal

Veure CV
Mercè Batlle Amorós
Mercè Batlle Amorós
Vocal
Veure CV
Mª Assumpció Vilà
Veure CV
Elisenda Xifre Camps
Elisenda Xifre Camps
Vocal
Veure CV
Fotografia d'Esteve Ferrer
Esteve Ferrer Panadès
Vocal
Veure CV
Rosa Masriera Raventós
Rosa Masriera Raventós
Vocal
Veure CV
Natàlia Valenzuela
Natàlia Valenzuela Pulido
Vocal
Veure CV
José Antonio Ruiz Montes
José Antonio Ruiz Montes
Coordinador PINCat
Veure CV

Equip tècnic

L’òrgan responsable en matèria de contractació és l’equip directiu.

Fotografia de Roger Civit
Roger Civit Carbonell

Direcció

Veure CV
Fotografia de Jordi Noé Calopa
Jordi Noé Calopa
Gestió interna
Veure CV
Fotografia de Laura Castro
Laura Castro Renard

Comunicació i Premsa

Veure CV
Fotografia de Xènia Carné
Xènia Carné Ureña

Polítiques d'inclusió

Veure CV
Fotografia de Jaume Puigpinós Serra
Jaume Puigpinós Serra
Projecció, aliances i internacional
Veure CV
Gerard Sentís Garcés
Gerard Sentís Garcés
Innovació Digital
Veure CV
Fotografia de Carlota Martí
Carlota Martí García
Comunicació m4social i Comunicació digital
Veure CV
María José Polanco Henao
María José Polanco Henao
Polítiques d'inclusió
Veure CV
Fotografia d'Elisenda Riera
Elisenda Riera Soler
Polítiques d'atenció a les persones
Veure CV
Fotografia de Júlia Vigó
Júlia Vigó Pascual
Polítiques d'igualtat i feminismes
Veure CV
Fotografia de la Judith Calabria
Judith Calabria
PINCAT
Veure CV
Alice Gala
Alice Gala
Aliances i Projecció
Veure CV
Marta Pallarès
Marta Pallarès
Esdeveniments
Veure CV
Fotografia de David Lladó
David Lladó Villanua
Projecte SimbiòTIC
Veure CV
Fotografia de Xavier Criado
Xavier Criado Carmona
Projecte SimbiòTIC
Veure CV
Patrícia Casanueva Osuna
Patrícia Casanueva Osuna
Polítiques d'enfortiment del sector
Veure CV
Fotografia Gemma Grau
Gemma Grau Touriño
Subvencions
Veure CV
Fotografia de Soledad Rodríguez
Soledad Rodríguez Lias

Secretaria i Administració

Veure CV
Fotografia de Noa Solé
Noa Solé Tapia
Gestió de projectes
Veure CV

Consell assessor

Està format per persones de reconegut prestigi de diversos àmbits. Es reuneix dues vegades a l’any per reflexionar sobre qüestions de fons del tercer sector, polítiques socials i el paper de les entitats en la societat. Els seus membres no perceben cap retribució.

Maria Vallés
Directora General
Fundació FC Barcelona
Pepa Masó

Directora adjunta

El Punt Avui
Maite Vilalta

Professora economia aplicada

Universitat de Barcelona
Mª Carme Montserrat

Experta en infància i adolescència

Universitat de Girona
Isabel Ribas

Experta en salut

Begoña Roman

Professora de filosofia

Universitat de Barcelona
Gemma Calvet

Directora Agència de Transparència

Autoritat Metropolitana de Barcelona
Marina Subirats

Sociòloga

Universitat de Barcelona
Maravillas Rojo

Experta en treball

Joan Tugores

Economista

Universitat de Barcelona
Toni Vilà

Expert en polítiques socials

Universitat Autònoma de Barcelona
Ricard Gomà

Director

IERMB
Carles Ariza

Professor de salut pública i treball social

Facultat d'Educació i Treball Social - Fundació Pere Tarrés
Josep Mª Canyelles

Director

Respon.cat
Eduard Rojo

Catedràtic de dret del treball i la seguretat social

Universitat Autònoma de Barcelona
Abel Pié

Expresident

Consell Advocacia
Carles Barba

Expresident

Taula del Tercer Sector
Àngels Guiteras

Expresidenta

Taula del Tercer Sector
Joaquim Sabater
Expresident
Taula del Tercer Sector
Oriol Illa

Expresident

Taula del Tercer Sector

Grups de treball i comissions de seguiment

Els grups de treball estan creats a proposta de la Junta Directiva per aprofundir en determinats temes d'interès per al sector. Es reuneixen mínim cada dos mesos.

Les comissions s'encarreguen de fer el seguiment de les accions i projectes de les àrees d'internacional i comunicació. Es reuneixen cada trimestre. 
 

 

Dret a l'habitatge i a l'energia

Dret a l’habitatge i l’energia

Seguiment de les polítiques vinculades a la garantia del dret a l’habitatge digne, assequible i accessible, el suport a les entitats promotores i/o gestores d’habitatge social, així com l’accés a l’energia com a dret bàsic. 

Coordinació: Susanna Roig (Creu Roja Catalunya)
Referent tècnica: María José Polanco -   mjpolanco@tercersector.cat 

Inclusió social i pobresa

Polítiques d'inclusió social i no-discriminació

Seguiment de les polítiques d'inclusió social i d'igualtat i feminismes. Especialment, tot allò relacionat amb els drets humans, les polítiques migratòries, i la igualtat de tracte i no-discriminació, però també AMB la garantia d'ingressos i la cobertura de necessitats bàsiques, sempre des d'una perspectiva interseccional i de drets. A més, és l'espai de referència pel seguiment de la participació de la Taula a la xarxa europea de lluita contra la pobresa (EAPN Espanya).

Coordinació: Francina Alsina (FCVS)
Referent tècnica: María José Polanco -  mjpolanco@tercersector.cat

Inserció sociolaboral

Inserció sociolaboral

Seguiment de les convocatòries i programes que desenvolupen les entitats del tercer sector social i que depenen del Servei d’Ocupació de Catalunya, així com seguiment i incidència per millorar el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació. 

Coordinació: Amèlia Clara (Dincat) i Esteve Ferrer (Feicat) 
Referent tècnica: María José Polanco -  mjpolanco@tercersector.cat 

Model d'atenció a la persona

Model d'atenció a la persona

Incidir en les polítiques públiques en matèria de serveis socials per a la promoció del model d’atenció centrada en la persona i de base comunitària a través d’elements com el 2n Pla Estratègic de Serveis Socials, la transformació de la cartera de serveis socials i el desplegament de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària; així com promoure l'intercanvi de coneixement del model d'atenció centrada en la persona i de base comunitària entre les entitats de la Taula.

Coordinació: Marta Poll (Federació Salut Mental Catalunya) 
Referent tècnica: Elisenda Riera -  eriera@tercersector.cat

Envelliment

Promoure la defensa dels drets i la veu de les persones grans i d’un model d'acompanyament a l'envelliment des d'una perspectiva global, incorporant la participació, la promoció de l'envelliment actiu i la prevenció i atenció de situacions de dependència i de discapacitat i ser un interlocutor de referència per a les administracions en la defensa dels drets i la veu de les persones grans.

Coordinació: Clara Rosàs (FECEC) i Montse Falguera (FEATE) 
Referent tècnica: Elisenda Riera -  eriera@tercersector.cat

Finançament

Finançament

Millorar el sistema de subvencions que afecta les entitats socials i acompanyar les entitats en la millora de les seves capacitats en relació a les convocatòries de finançament públic.

Coordinació: Marta Obdulia (ECOM) i Marta Poll (Federació Salut Mental Catalunya)
Referent tècnica: Gemma Grau -  ggrau@tercersector.cat

Qualitat i millora

Acompanya i enforteix les entitats en la millora de la gestió i la qualitat interna a través d'aspectes com la transparència i l'avaluació, la incorporació de la responsabilitat social i ambiental, els criteris d’igualtat de gènere interseccional i d’interculturalitat i la promoció de la cultura ètica i el bon govern.

Coordinació: Rita Grané (FEPA)
Referent tècnica: Patrícia Casanueva -  pcasanueva@tercersector.cat

Internacional

Construeix una agenda compartida per a la internacionalització del tercer sector social, promou processos d’incidència europea i internacional col·laboratius rellevants per a l’agenda social i dels drets humans, identifica oportunitats d’enfortiment del tercer sector vinculades a la internacionalització, des del finançament europeu fins a l’aprenentatge, i potencia el treball en xarxa amb altres xarxes i entitats del tercer sector d’arreu d’Europa i del món.

Coordinació: Jesús Delgado (Fundació Pere Tarrés)
Referent tècnic: Jaume Puigpinós -  internacional@tercersector.cat

m4Social

Informa, coordina i impulsa projectes que connecten l'acció social i el món tecnològic per avançar en la transformació digital i l'enfortiment de la innovació dins el sector.

Coordinació: Xavier Trabado (Federació Salut Mental Catalunya)

Referent tècnic: Gerard Sentís -  gsentis@m4social.org

Comunicació

Informa, coordina i impulsa la participació de les entitats federades en l'estratègia i l'acció conjunta com a tercer sector des de l'àmbit comunicatiu. 

Referent tècnica: Laura Castro -  comunicacio@tercersector.cat

Línies actuació

Incidència 

En les Administracions Públiques, organismes com la Sindicatura de Greuges i en altres agents socials.

Seguiment 

Sobre les accions del Govern i les polítiques d’infància i adolescència.

Coneixement 

Generar-ne per debatre, reflexionar i impulsar accions concretes.

Observatori 

Desenvolupar una funció de radar en l’atenció i el benestar de la infància i l’adolescència.