La FATEC demana mesures per lluitar contra la bretxa digital que pateix la gent gran

L'entitat ha publicat un manifest on denuncia que la gent gran se sent exclosa pel ràpid procés de transició de la tecnologia.

Contenido
Izquierda

La FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya), entitat de referència de la gent gran a Catalunya, ha publicat un manifest on proposa i demana una sèrie de mesures per lluitar contra la bretxa digital que pateix de la gent gran. Ho ha fet en resposta a un sentiment generalitzat sobre el descontentament amb els serveis que reben les persones grans per part de les entitats financeres, com també de les administracions públiques, i companyies de serveis essencials. "La gent gran en especial ens sentim exclosos socialment, a causa del rapidíssim procés de transició de la tecnologia", denuncien.

La FATEC és conscient que tant les causes com els efectes que provoquen l'exclusió digital són diverses i heterogènies, així com els esforços dedicats per les administracions i col·lectius socials. També assumeixen que, cada vegada més, els camps de la informació, comunicació, salut, atencions i entreteniment, estaran més digitalitzats. "No és pas un fenomen temporal sinó que és el fruit del progrés que, per la seva dificultat per seguir-la, ocasiona la bretxa de les persones grans", expliquen.

Des de l'entitat demanen i proposen que s'estableixi un marc normatiu que protegeixi adequadament els drets de la gent gran respecte a l'accés als serveis bancaris, administracions públiques i les companyies de serveis essencials. També, complementar els serveis digitals amb una bona atenció telefònica i un número gratuït; poder escollir de forma individual com volen ser tractats: si digitalment o presencialment, i crear programes i activitats per incrementar la formació en les competències digitals de la gent gran. "Volem que se'ns faciliti la formació continuada, mitjançant cursos, tallers, etc., amb les eines i llocs adequats, aportats per les Entitats i Administracions així com l'acompanyament i suport per facilitar aquesta formació. Som conscients que la tecnologia segueix i avançarà al ritme del segle XXI, i no volem quedar endarrere, però exigim que se'ns ha de proporcionar un tractament adequat a la nostra edat, capacitats i habilitats", conclouen.

Derecha
Banner

Destacats