Impacte de la Taula del Tercer Sector

Centrem els esforços en la defensa dels drets socials i enfortir i millorar el tercer sector social.

Les accions que lidera la Taula van encaminades a consolidar les entitats socials i a obtenir el reconeixement de la seva acció per part de les administracions públiques, agents socioeconòmics i el conjunt de la societat catalana. 

Memòries

Memòria 2019

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes clars

Gestionem els recursos que rebem amb el màxim de responsabilitat i transparència, rendim comptes davant les nostres federacions i organitzacions federades i els nostres comptes són auditats cada any.

D’on provenen els nostres ingressos

Els nostres recursos provenen d’administracions i institucions públiques, aportacions privades i fons propis a través de les nostres federacions i organitzacions associades.

Com hem distribuït les despeses

Els nostres recursos es transformen en projectes i accions destinades a fer incidència en la defensa dels drets socials i en enfortir i millorar el tercer sector social.

Auditories

2021 (pdf)1.78 MB
2020 (pdf)3.14 MB

Llei de Transparència

Per complir amb les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Taula del Tercer Sector certifica que, en aquest web, consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal. Així mateix, també compleix amb els indicadors de transparència que estableix la Guia d’autoavaluació elaborada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP).