El sistema de pensions a Espanya. Les febleses d'un model que urgeix una solució duradora.

L'informe de la Taula del Tercer Sector fa una anàlisi sobre l'actual model de pensions i les seves febleses. Les conclusions evidencien que cal afrontar una reforma urgent del sistema per què sigui durador i viable i per garantir aquest dret. Les pensions representen el 70% dels ingressos de la gent gran.

El sistema de pensions trontolla i ho fa des de fa temps per dues causes: la baixada dels ingressos, perquè les cotitzacions han caigut, i l'augment constant del nombre de pensionistes, el que fa que el model sigui feble i inestable. 

A tot això, cal afegir-hi altres factors que també estan contribuint a desestabilitzar el sistema com el Fons de Reserva o l'anomenada 'guardiola de les pensions' que està sota mínims; l'increment de l'esperança de vida i els canvis demogràfics amb una piràmide que s'està invertint.

L'estudi de la Taula també alerta sobre la bretxa de gènere (les dones cobren un 34% menys que els homes i 3 de cada 4 persones que cobren la prestació no contributiva, la més baixa, són dones), sobre el negoci dels plans de pensions privats i sobre la problemàtica que no permet compatibilitzar la Renda Garantida de Ciutadania amb les pensions. La prestació seria una opció per complementar aquelles pensions més baixes. A més, apunta la importància del fenomen migratori com a una oportunitat per aconseguir l'entrada de nous treballadors en el mercat laboral.

Les pensions representen el 70% del total dels ingressos de la gent gran i que la despesa en pensions és la partida més important dels pressupostos, i no deixa de pujar (ocupen gairebé 40 de cada 100 € gastats en despesa pública).

Activitat
Debats 'Catalunya Social'
Temàtica
Gent gran
Tercer Sector Social
Organitza
Taula del Tercer Sector