Jornada EAPN 'Experiencias de mayores durante la pandemia'

EAPN-ES aborda les conseqüències de la crisi sociosanitària a la gent gran.

EAPN España celebra el proper 15 d'abril la jornada en línia 'Experiències de majors durant la pandèmia: la necessitat d'un canvi en el model sociosanitari', que tindrà lloc el 15 d'abril de 2021. L'objectiu és abordar les conseqüències que la crisi ocasionada per la Covid-19 ha tingut entre la gent gran, així com buscar possibles solucions de futur per evitar que es repeteixin situacions com les viscudes durant la pandèmia.

Els principals objectius d'aquesta trobada són, entre altres, analitzar l'impacte de la pandèmia entre la gent gran a la Unió Europea i Espanya, debatre sobre les característiques dels sistemes d'atenció sociosanitària i sobre l'experiència de l'atenció a aquestes persones per part de les entitats socials i els serveis socials durant la pandèmia; així com aprofundir sobre el futur de les atencions de llarga durada i el respecte als drets humans.

Activitat
Jornades
Temàtica
Covid-19
Gent gran
Organitza
EAPN España