L'acompanyament a les persones en la sortida a la presó. El paper del tercer sector.

La Taula reclama que l'acompanyament a les persones que surten de la presó sigui una prioritat.

L'estudi es basa en l'anàlisi de 25 casos de persones a les quals s'ha acompanyat i oferts suports per facilitar la seva reinserció social just abans de l'excarceració i durant els primers mesos en llibertat. L'anàlisi inclou aspectes com la salut, el treball, l'habitatge, els ingressos dels quals disposen i l'arrelament social. "Reclamem que les polítiques d'atenció postpenitenciària siguin una aposta prioritària per a un dels col·lectius més vulnerables de la societat. Després de la presó hem d'evitar que la persona es trobi sola i ha d'haver-hi alternatives que li ofereixin oportunitats reals d'inclusió" assegura la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina.

Una de les principals conclusions de l'estudi és la falta d'un protocol d'actuació que unifiqui les mesures d'acompanyament i suport a les persones entre els equips de tractament dels Centres Penitenciaris i els Serveis Socials Municipals. Per això, la Taula demana millorar la coordinació entre les diferents Administracions per garantir que quan la persona iniciï el procés de transició cap a la comunitat disposi de la informació, l'assessorament i l'acompanyament que necessita.

En concret, l'informe posa de manifest les dificultats que tenen els equips de tractament dels Centres Penitenciaris d'actuar prèviament a l'excarceració quan la població de destí de la persona en llibertat és lluny del mateix centre mentre que els Serveis Socials Municipals consideren la relació amb els Centres Penitenciaris com un traspàs de casos i no com una col·laboració. En la majoria dels municipis, no hi ha una relació establerta amb els centres penitenciaris i s'atén a la persona des del moment de la sortida definitiva, en funció de les seves necessitats i dels procediments habituals, que poden variar entre ajuntaments.

Activitat
Debats 'Catalunya Social'
Temàtica
Atenció a les persones
Justícia
Tercer Sector Social
Organitza
Taula del Tercer Sector