Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió

El dossier explica quins són els principals obstacles que encara es troben determinats col·lectius a l’hora d’exercir el dret a la participació política, entesa com el dret a la participació electoral i a la participació ciutadana. 

L'informe repassa els esculls que encara es troben les persones amb discapacitat, les estrangeres en situació administrativa irregular, les que no tenen llar, les privades de llibertat, la infància i adolescència i la gent gran per poder participar en la vida política.

També recull diverses propostes per assegurar aquest dret, com garantir l’accessibilitat, trencar amb els prejudicis que encara pesen sobre aquests col·lectius i que fan que es vegi una persona amb discapacitat, un infant o una persona gran com a no aptes per a la participació política; augmentar l’acompanyament a aquests col·lectius per empoderar-los i formar-los perquè coneguin els seus drets i reconeguin les seves necessitat, a més de promoure la participació activa en el seu entorn, entre altres. 

El document ha estat elaborat per Jordi Pascual, doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de  Barcelona, professor associat de la Facultat de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra i professor consultor als Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, i també ha comptat amb la col·laboració del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. 

Activitat
Debats 'Catalunya Social'
Temàtica
Participació i societat civil
Organitza
Taula del Tercer Sector