L'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre.

L'informe de la Taula del Tercer Sector, elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia, fa una anàlisi sobre l'assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, el principal motiu d’insult, burla o rebuig en els centres educatius. 

La invisibilitat és una de les principals raons que expliquen la complexitat del fenomen de l'assetjament entre iguals, unes situacions de d'odi i discriminació que van més enllà de les aules. Els mateixos infants i adolescents assetjats tenen moltes dificultats per denunciar-ho i per explicar-ho a la família i l’entorn perquè creuen que no tindran el seu suport.

Altres factors que dificulten l'abordatge de l'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents són la normalització de l'homofòbia i la por al contagi de l'estigma. A Catalunya, segons dades del mateix OCH, les denúncies per assetjament escolar per raons d'OSIEG només representen el 2% de les denúncies presentades.

Activitat
Debats 'Catalunya Social'
Temàtica
Infància i adolescència
LGTBI
Tercer Sector Social
Organitza
Taula del Tercer Sector